sobota 11. januára 2014


                                  Berlín 2013

Toto moderné mesto v nás zanechalo zmiešané pocity - v meste sa veľmi ťažko hľadajú historické budovy... Tiež bolo zrovnané so zemou...


Reichstag


Berlínska železničná stanica(hlavná stanica) vraj najmodernejšia v Eú. Vlaky do nej prichádzajú a aj odchádzajú v dvoch podlažiach.

Pohľad na starú 'socialistickú' stranu Berlína z vyhliadkovej kopule na Reichstagu.

Brandenburská brána

Brandenburská brána-myslel som si ,že je vyššia :-)

Na tejto ulici sa východní architekti predbiehali  a predvádzali...


Berlínsky dóm

Moderná architektúra-možno jej bolo až príliš.

Sem sme boli pozvaní na návštevu.

Budova nášho veľvyslanectva  v Berlíne.                                  Goslar 2013


Malebné hornické mestečko niekoľko kilometrov južne od Hildesheimu. Toto mesto mi veľmi pripomína Kutnú Horu. Tiež bolo zbombardované a vstalo z popola...
Mesto plné takýchto krásnych domov...
Cisársky dom  so sochami cisárov na  námestí pri radnici.

Radnica so zvonkohrou a orlojom (sochy baníkov chodiaci dokola).
Pri radnici sa dalo posedieť v cukrárni. Túto možnosť sme aj využili.

Jeden z mnohých chrámov  v Goslare.

Vstup do jedného zbombardovaného chrámu-iba vstup sa zachoval.

Cisársky palác.

Aj v dole sme boli-škoda len,že sme skoro ničomu nerozumeli-boli to v nemčine a pán sprievodca  príliš rýchlo rozprával-ale aj tak sme si odniesli nádherné spomienky.

Jedna jediná schopnejšia fotka urobené pod zemou-to čierne sú oxidy striebra...
V tme sa mi ťažko fotí-ale aj ľudia s lepšou technikou si s tým nevedeli rady...

Elektrické návestidla -v našich zemepisných šírkach nevídané.


Hildesheim I.-Dolné Sasko (Niedersachsen)
2013

Výlet-no skôr taký týždenný výmenný pobyt v Nemecku (v meste Hildesheim) - mesto v Dolnom Sasku (Niedersachsen).Kostol vedľa gymnázia v ktorom sme boli (gymnázium sa volalo Josephinum).

Pohľad na Hildesheim z vtáčej perspektívy-výstup na vežu bol veľmi ale veľmi náročný ale ten pohľad za to stál.Jeden z tzv. hrazdených domov  v Hildesheime

Radnica v Hildesheime-nachádzajúca sa na krásnom námestíčku

Jedna z budov na námestí pri radnici

Budova typická pre toto mesto-v 2.sv. vojne bola úplne zničená  tak ako aj celé mesto a po nej ju zasa postavili podľa historických nákresov a fotiek  .

Ďalšia budova na zmienenom námestí.

Nádherne udržovaná záhrada.

Tisícročná ruža-ako vraví legenda.Kostol prestavaný na múzeum  s tisícročnými dverami z miestneho chrámu(im sa budem venovať neskôr).

Pohľad na typickú ulicu  v tomto meste.

Hvezdáreň nad mestom.

   Aj takéto formy života je možné nájsť v lese.

Je veľmi smutné,že väčšina návštevníkov si ich nevšíma-(až na tie jedlé) .Aj keď ich my nejeme,môžu byť potravou pre ostatné živočíchy.To je ten  dôvod prečo by sa do nich nemalo za žiadnych okolností kopať alebo ubližovať im! Bez nich by les nemohol byť lesom.Majú v ňom nezastupiteľnú úlohu,pretože zabezpečujú rozklad odumretej hmoty a tým vlastne kolobeh látok v tomto ekosystéme.
A tak si žijú svoj osamotený život bez väčšej pozornosti ľudí a darí sa im. :-)