streda 5. augusta 2015


Chrám sv. Ducha a chrám Nanebovzatia Panny Márie v Hradci Králové

Hlavný oltár v chráme sv. Ducha.

Na strope chrámu sa nachádzajú erby rodov, ktoré sa zaslúžili o stavbu.

Chórus

Gotická kazateľnica

Prehliadku mi spestrovala výprava nemeckých turistov. 

Krstiteľnica a paškál

Chrám je 3-loďový s niekoľkými gotickými oltármi.

Pre jednom z nich som našiel večné svetlo.

Motívy na oltároch predstavujú významné osobnosti cz dejín.

Pohľad do interiéru chrámu Nanebovzatia Panny Márie.

Hlavný oltár

...vkusná baroková kazateľnica...

Zaujímavá frezka

Chórus-len je to proti svetlu.

Prepychové zábradlie...

V chráme je množstvo postranných oltárov.
Tento je zasvätený sv. Jánovi Nepomuckému.

Oltár sv. Anny

Oltár sv. Kríža

Hradec Králové

O tom, čo som videl v jednom malebnom českom meste.

Veľké námestie s dominantou Bielej veže, katedrály sv. Ducha a barokovou Starou radnicou.

Chrám sv. Ducha-k chrámu sa vrátim v nasledujúcom príspevku.

Historické centrum mesta sa nachádza za pozostatkami hradieb zo 16. storočia. Dnes hradby prestavané na terasy.

Morový stĺp stojaci oproti katedrále na námestí.

Farský kostol Nanebovzatia Panny Márie-aj tomuto chrámu sa budem ešte venovať v nasledujúcom príspevku.

Dom u Špulákú (1750)

Mesto si na ceste storočiami zachovalo svoj historický ráz. To dokazuje množstvo krásnych domov v cesntre mesta.

Královéhradecká synagóga

Gymnázium Boženy Nemcovej

...niektorá cz cirkev tu má túto stavbu...

Hotelová škola


Vodná elektráreň Hučák

Nábrežie pri rieke Labe, ktorá tu preteká mestom.

Žižkovi sady

Riegrovo námestie a Hradec Králová hl. n.
Medzi Pardubicami a Hradcem Králové prebieha výstavba nového
 želežničného koridoru s dvomi koľajnicami.
Tak tu premáva náhradná autobusová doprava.